0

Your Cart is Empty

April 29, 2021

 

Šta je Proof-of-stake?

Proof of Stake je predstavljen još 2011. godine na forumu Bitcointalk kako bi rešio probleme trenutnog najpopularnijeg algoritma u upotrebi - Proof of Work. Iako oba principa dele isti cilj postizanja konsenzusa u blokčejnu, postupak postizanja cilja je sasvim drugačiji.

Kako to funkcioniše?

Algoritam Proof Of Stake koristi slučajni izborni postupak za odabir čvora koji će biti validator sledećeg bloka, na osnovu kombinacije faktora koji mogu da uključuju starost uloga, randomizaciju i bogatstvo čvora .

Dobro je napomenuti da se u sistemima Proof of Stake kaže da se blokovi „kuju“, a ne da se kopaju. Kriptovalute koje koriste Proof of Stake često započinju prodajom unapred miniranih kovanica ili se lansiraju sa algoritmom Proof of Work, a kasnije prebacuju na Proof of Stake.

Tamo gde se u sistemima zasnovanim na Proof of Work stvara sve više i više kripto valuta kao nagrada rudarima, sistem Proof-of-Stake obično koristi naknade za transakcije kao nagradu.

Korisnici koji žele da učestvuju u procesu kovanja, moraju da zaključaju određenu količinu kovanica u mrežu kao svoj ulog. Veličina uloga određuje šanse da čvor bude izabran kao sledeći validator za kovanje sledećeg bloka - što je veći ulog, veće su šanse. Da proces ne bi favorizovao samo najbogatije čvorove u mreži, u postupak izbora dodaju se jedinstveniji metodi. Dve najčešće korišćene metode su „Randomized Block Selection“ i „Coin Age Selection“.

Randomized Block Selection

Validatori se biraju traženjem čvorova sa kombinacijom najniže heš vrednosti i najvećeg uloga, a pošto je veličina uloga javna, sledeći čvorovi obično mogu predvideti sledećeg kovača.

Coin Age Selection

Bira čvorove na osnovu toga koliko dugo su njihovi tokeni uloženi. Starost kovanica izračunava se množenjem broja dana u kojima se kovanice drže kao ulog sa brojem uloženih novčića. Jednom kada je čvor kovao blok, starost njihove kovanice vraća se na nulu i oni moraju da sačekaju određeni vremenski period da bi mogli kovati drugi blok - ovo sprečava čvorove velikih uloga da dominiraju u lancu blokova.

Svaka kripto valuta koja koristi algoritam Proof of Stake ima svoj set pravila i metoda kombinovanih za ono što oni misle da je najbolja moguća kombinacija za njih i njihove korisnike. Kada čvor bude izabran za falsifikovanje sledećeg bloka, proveriće da li su transakcije u bloku važeće, potpisuje blok i dodaje ga u blok lanac. Kao nagradu čvor prima naknade za transakcije povezane sa transakcijama u bloku. Ako čvor želi da prestane da bude falsifikator, njegov ulog zajedno sa zaradjenim nagradama biće oslobođen nakon određenog vremenskog perioda, dajući mreži vremena da verifikuje da čvor u blok lanac nije dodao lažne blokove.

Sigurnost

Bitcoin koristi PoW sistem i kao takav je podložan potencijalnoj tragediji zajedničkih dobara . Tragedija zajedničkih dobara odnosi se na buduću vremensku tačku kada će biti dostupno manje rudara bitkoina zbog malo ili nimalo blok nagrade od rudarstva. Jedine naknade koje će se zaraditi dolaziće od naknada za transakcije koje će se vremenom smanjivati kako se korisnici odluče da plaćaju niže naknade za svoje transakcije. Sa manje rudara nego što je potrebno za rudarstvo, mreža postaje ranjivija na napad od 51%. Napad od 51% je kada rudar ili rudarski bazen kontroliše 51% računske snage mreže i stvara lažne blokove transakcija za sebe dok nevaže transakcije drugih u mreži.

Sa PoS-om, napadač bi trebao dobiti 51 % kripto valute da bi izvršio napad od 51%. Dokaz uloga izbegava ovu „tragediju“ čineći nepovoljnim da rudar sa 51% udela u kriptovaluti da napada mrežu. Iako bi bilo teško i skupo akumulirati 51% uglednog digitalnog novčića , rudaru sa 51% udela u novčiću ne bi bilo u najboljem interesu da napadne mrežu čiji je većinski udeo. Ako vrednost kripto valute padne, to znači da bi i vrednost njegovih poseda pala, pa bi vlasnik većinskog udela bio podstaknutiji da održi sigurnu mrežu.

Prednosti Proof-of-stake algoritma

Glavne prednosti algoritma Proof of Stake su energetska efikasnost i sigurnost.

Podstiče se veći broj korisnika da pokreću čvorove jer je to jednostavno i pristupačno. Ovo zajedno sa postupkom randomizacije mrežu takođe čini decentralizovanom, jer rudarski bazeni više nisu potrebni za miniranje blokova. A s obzirom da je manje potrebe za puštanjem mnogih novih kovanica za nagradu, ovo pomaže da cena određenog novčića ostane stabilnija.

Takođe, kao što sam već napomenuo, Proof-of-stake se smatra manje rizičnim u smislu mogućnosti rudara da napadnu mrežu, jer kompenzaciju strukturira na način na koji napadača čini manje korisnim za rudara.

Dobro je zapamtiti da se industrija kripto valuta brzo menja i razvija, a takođe postoji nekoliko drugih algoritama i metoda koji se razvijaju i eksperimentišu.


PRETPLATI SE