0

Your Cart is Empty

May 12, 2021

ETHEREUM

Ethereum je softverska platforma zasnovana na blokčejnu koja se koristi za podršku drugoj najvećoj kriptovaluti na svetu.
Kao i druge kriptovalute, Ethereum se može koristiti za slanje i primanje vrednosti globalno i bez treće strane koja bi posredovala u tom procesu.
Ono sto Ethereum čini posebnim jeste činjenica da on predstavlja mrežu koja u svom sastavu ima svoj internet pretraživač, programski jezik i sistem za plaćanje. Takođe, ovaj projekat je zasnovan na pametnim ugovorima (engl. Smart Contract) i nudi alate za razvijanje decentralizovanih aplikacija.
Bez obzira što se najviše koristi za realizovanje transakcija, mnogi programeri rade na ovoj kriptovaluti zbog njenog dugoročnog potencijala i ambiciozne vizije da koriste Ethereum kako bi korisnicima pružili veću kontrolu nad njihovim finansijama i podacima na mreži. Zahvaljujući ovoj ideju, Ethereum često nazivaju “svetskim računarom”.


Etherium je 2013. godine prvi predložio programmer Vitalik Buterin, koji je tada imao 19 godina i bio je jedan od začetnika ideje da se tehnologija koja stoji iza Bitkoina, blokčejn, proširi na više slučajeva upotrebe nego transakcija.
Iako je Bitkoin stvoren sa ciljem da ljudima pruži potpunu kontrolu nad njihovim transakcijama i isključi banke kao treća lica u tom procesu, kreatori Ethereuma žele da koriste istu tehnologiju da zamene treće strane na Internetu (one koje čuvaju podatke, prenose hipoteke i prate složene finansijske instrumente).
Platforma je zvanično pokrenuta 2015. godine,pretvarajući ideju Ethereuma u stvarnu, funkcionalnu mrežu.


PRIMENA


Da bi smo u potpunosti shvatili praktičnu primenu Etheriuma, moramo razumeti koncept posrednika i centralizovanog sistema. Posrednici su danas svuda. Učestvuju u izvršavanju svih digitalnih akcija koje primenjujemo. To znači da se svi nasi lični podaci i finansijske informacije skladište na tuđim računarima – u oblacima i serverima koji su u vlasništvu kompanija kao što su Google, Facebook, PayPal i druge.


Ovaj oblik posredništva automatski znači manje direktne kontrole za korisnike, a takođe otvara mogućnost za cenzuru, gde posrednik može da uskoči i spreči korisnika u bilo kojoj akciji, bilo da kupuje određenu zalihu ili objavljuje određenu poruku na društvenim mrežama.
Ideja Ethereuma je da promeni način na koji aplikacije na Internetu danas funkcionišu, dodeljujući korisnicima veću kontrolu zamenom posrednika pametnim ugovorima koji automatski izvršavaju pravila.


PREDNOSTI ETHERIUMA U ODNOSU NA BITKOIN


Iako Etherium koristi istu tehnologiju koja stoji iza Bitkoina, blokchain, koji nije pod kontrolom samo jednog entiteta, ipak poseduje velike prednosti u odnosu na Bitkoin.


Dok se Bitkoin koristi prvenstveno kao zaliha vrednosti, ideja koja stoji iza Etheriuma je decentralizacija drugih vrsta aplikacija i usluga, od mreža društvenih medija do složenijih finansijskih sporazuma.


GLAVNI DELOVI ETHERIUMA


Etherium se sastoji od nekoliko ključnih delova...


PAMETNI UGOVORI


Pametni ugovori nam omogućavaju postavljanje uslova pod kojima se transakcije mogu izvršavati, izbacujući posrednika kao neophodno lice u tom procesu. Na primer, 2 osobe mogu da izvrše plaćanje direktno, bez banke kao treće strane, time olakšavajući ceo proces. Etherium ide korak napred, i ima za cilj da proširi pametne ugovore, tako da programeri mogu da koriste tehnologiju za više od jednostavnih transakcija, proširujući je na sporazume sa dodatnim koracima I novim pravilima vlasništva. Dobar primer su fleš zajmovi (flash loans), koji koriste pametne ugovore za sprovođenje pravila da novac neće biti pozajmljen ukoliko ga dužnik ne vrati.


ETHERIUM BLOKCHAIN


Istorija svih pametnih ugovora se čuva u Etherium blokchainu, čija je struktira slična Bitkoinovom – zajednički zapis celokupnog pametnog ugovora I istorije transakcija.


Stotine dobrovoljaca iz celog sveta čuvaju kopiju kompletnog Etherium blokchaina, čineći ga time decentralizovanim. Svaki od njih se naziva “čvor” i svaki put kada se koristi pametni ugovor, mreža na hiljade računara ga obrađuje osiguravajući da korisnik poštuje pravila.


Razlika između Bitkoina je ta što čvorovi na Etherium mreži ne čuvaju samo detalje o transakcijama. Oni prate “stanje” svih aplikacija, uključujući stanje svakog korisnika, sav kod pametnog ugovora kao I sve izvršene promene.


VIRTUELNA MAŠINA ETHEREUM


Najprostije rečeno, primena Virtuelne mašine se ogleda u izvršavanju pametnih ugovora. S obzirom da računari ne mogu da čitaju pametne ugovore koje programmer napiše na nama razumljivom jeziku, ti ugovori se pretvaraju u bytecode, jezik koji računar može da razume.


ETHER


Da bi smo mogli koristiti pametne ugovore i Ethereum aplikaciju, moramo posedovati njihov novac Ether. On nam je potreban za rad gotovo svega na Ethereum–u. Njega koristimo kada želimo da pozovemo pametan ugovor: na primer, ugovor može pokrenuti neku objavu na Tviteru.


ETHEREUM PROOF OF WORK


Svaki čvor u mreži sadrži kopiju istorije transakcija i pametnih ugovora mreže. Svaki put kada korisnik izvrši neku radnju, svi čvorovi na mreži moraju se složiti da je doslo do ove promene. Dokaz o radu algoritma, koji je prvi pokrenuo Bitkoin, je zapravo ono što održava ove čvorove u sinhronizaciji.
Rudari (Miner), su zapravo akteri koji sprečavaju nedozvoljeno ponašanje na mreži – sprečavaju korisnike da svoj novac potroše dva puta. Takođe sprečavaju napade na Ethereum.

Međutim, programeri Ethereuma rade već dugo na tome da se prebace na drugi algoritam, poznat kao proof of stake, za koji se nadaju d ace trošiti manje energije i biti sigurniji. Mnogo je kritika na ovaj način rada, ali je jedno sigurno, sa dolaskom proof of stake algoritma, došlo bi do kraja rudarima

Srbija se nalazi na čelu liste država po količini Ethereuma. Pretpostavljamo da je razlog njegove popularnosti velika prisutnost u poslovnom svetu.

Zaključak


On nudi korisnicima napredne opcije preko mehanizma pametnih ugovora, kao i maksimalnu zaštitu podataka. Same transakcije su bezbedne ali skupe i spore. One mogu da uključuju razna dobra i resurse, ne samo novac!


PRETPLATI SE