0

Your Cart is Empty

September 22, 2021

Šta je Avalanche (AVAX)?

Avalanche mreža pokušava da unapredi skalabilnost bez kompresije na decentralizaciji.  Tri blockchain-a čine njegovu glavnu mrežu i to: X-chain, C-chain i P-chain.

X-chain se koristi za upravljanje sredstvima i koristi Avalanche-ov konsenzusni protokol. C-chain je za kreiranje smart contract-a, dok je P-chain za kordinaciju validatora. Ova dva blockchain-a koriste Snowman konsenzusni protokol.

Avalanche-ov konsenzusni protokol ima sve čvorove koji rade paralelno nasumičnu potvrdu drugih validatora transakcija. Nakon dovoljno ponovljenih nasumičnih poduzrokovanja, transakcija se smatra tačnom. Ovo unapredjuje transakcijsku propusnost za 6500 TPS to jest omogućava nam da transakcija ide ispod jedne sekunde. Snowman je sličan, samo što ide preko linearnog dela blokova.

Avalanche takodje dozvoljava korišćenje prilagodjenih i interoperabilnih blokova. Nema limita što se tiče brojeva blokova, ali morate platiti taksu za pretplatu da bi ste upravljali Avalanche-vim izvornim tokenom. 

 

Uvod

Kako se blockchain tehnologija razvija, omogućava nam nova rešenja za stare probleme koji su se odnosili na skalabilnost, interoperabilnost i upotrebljivost. Avalanche je uzeo totalno unikatan način, koristi tri različita blockchainsa u svojoj platformi. Pokrenut od strane izvornog tokena AVAX-a i više drugih mehanizma konsenzusa, Avalanche tvrdi da ima najbržu tehnologiju smart contracts-a u celoj blockchain industriji, izmereno vremenom koje se gleda. 

U ovom tekstu ćemo proći kroz sve detalje i faktore koji dolaze do tog tvrdjenja, tako da spremite se za dugačak tekst, malo ću vas daviti sledećih par minuta :)

 

Kada je Avalanche pokrenut?

Avalanche blockchain je pokrenut u Septembru 2020. godine, a pokrenut je od strane Ava Labs-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Ava Labs je prikupila 6 miliona dolara u takozvanoj financiskoj rundi, a nakon prodaje privatne i javne svojih tokena (AVAX) prikupili su ukupno 48 miliona dolara. Tri osobe koje se nalaze iza Ava Labs-a su: Kevin Sekniqi, Maofan “Ted” Yin i Emin Gün Sirer.

 

Koje probleme Avalanche rešava?

Postoje tri glavna problema koje Avalanche pokušava da reši, a to su: skalabilnost, naknada za transakcije i interoperabilnost.

 

Skalabilnost protiv decentralizacije

Blochain-ovi tradicionalno imaju problem da balansiraju skalabilnost i decentralizaciju. Mreža sa dosta uvećanim korisnicima i velikom aktivnošću može veoma brzo da pogreši o konsenzusu važećih transakcija. Bitcoin je veoma dobar primer ovog problema transakcije nekad mogu da traju satima pa čak i danima u periodu zagušenja mreže.

Jedan od načina za borbu protiv ovoga jeste da se mreža više centralizuje, takodje pored centralizacije dati veći pristup manjoj grupi ljudi za validaciju mrežne aktivnosti. Ako manja grupa ljudi proverava validnost transakcija, biće potvrdjene mnogo brže. Kako god decentralizacija je veoma bitna, ali i zavisi od blockchain tehnologije. Novi blockchainovi konstantno pokušavaju da reše ovaj problem sa tehnološkim prednostima, ali Avalanche je kreirao unikatan način koji ćemo proći malo kasnije. 

Visoke naknade

Još jedan uobičajeni problem koji se pojavljuje kod većih blockchain-ova kao što je Ethereum jeste njihova taksa za “gas”. Pojačan saobraćaj na mreži i povećani broj korisnika doprinose problemu. Ovo dosta obeshrabruje korisnike na blochain-ovima, ali nema baš mnogo ponuda s’obzirom da konkurencija u ovom ekosistemu nije baš velika. Primer Ethereum je veoma popularan, i zbog velikog nedostatka alternativnog blochaina dovelo je do skoro trajnih velikih troškova za transakcije. U odredjenim tačkama, najobičniji transfer košta oko 10$, a interakcija sa smart contractima košta čak i više!

 

Interoperabilnost

Različiti projekti i poslovi imaju svoje potrebe i tada dolaze do blockchaina. Pre ovoga sve projekte su radili preko Ethereuma ili nekog drugog individualnog blockchaina koji nisu bili prilagodjeni za njihove potrebe ili privatni blockchainovi. Kako god pronalaženjem balansa izmedju prilagodljivosti i saradnje izmedju drugih blockchainov-a je postao izazov. Avalanche nam nudi rešenje problema sa njihovom podmrežom i prilagodljivim blockchain-om, koji takodje deli mrežnu sigurnost, brzinu i kompatibilnost.

 

Kako Avalanche radi?

Da bismo rešili navedene probleme, Avalanche koristi kombinaciju metoda koja ih čini unikatnim. Da bi započeo Avalanche se sastoji iz tri interoperabilna bloka, X, C i P kao što smo i pomenuli gore. 

 

  1. Lanac razmene (The Exchange Chain (X-Chain)) Ovaj chain se koristi za kreiranje i menjanje AVAX tokena i ostalih digitalnih sredstava. Ova sredstva imaju promenljiva pravila koja prate njihovo ponašanje baš kao Ethereumov standard token. Naknada transakcije su plaćene AVAX-om i blockchain koristi Avalancheov konsezusni protokol.
  2. Ugovorni chain (The Contract Chain (C-Chain)) Ovaj chain mogu koristiti devolperi za kreiranje smart contracta (DApps). U ovaj chain je implementiran Ethereumova Virtualna Mašina ( EVM ), koja omogućava devolperima da prelaze preko DAppsa koji su kompatibilni sa EVM. Oni koriste modifikovanu verziju Avalanche konsezusnog protokola koji se zove Snowman.
  3. Platformni chain (The Platform Chain (P-Chain)) Ovaj chain kordinira mrežne validatore, prati aktivne podmreže i dozvoljava nam kreiranje novih podmreža. Podmreže su skupovi validatora koji nam daju konsezus za naše prilagodjene blockchain-ove. Naš blockchain može biti potvrdjen od strane jedne podmreže, ali svaka podmreža može potvrditi više blockchain-ova. P-chain takodje koristi Snowman konsezusni protokol.

 

Svaki blockchain ima drugačiju ulogu, Avalanche unapredjuje brzinu i skalabilnost u poredjenju sa pokretanjem svih procesa na samo jednom chainu. Devolperi su kombinovali ovaj aspekt sa dva različita konsezusna mehanizma prilagodjena za svaki blockchain. Ako spojimo sve ove blockchain-ove zajedno, dobijamo Avalancheov izvorni token AVAX. Korisnicima je potreban ovaj token za stake i pay mrežne naknade, dajući ekosistemu sredstva izmedju različitih mreža Avalanche-a.

 

Kako radi Avalanche konsezus protokol? 

Pre nego što započnemo ovaj deo, želeo bi da vas pitam da li je jasno sve za sad? Ako budete imali pitanja mozete nas pitati na instagramu ili telegramu, takodje ako ste malo duze u “kripto svetu” preporučio bi vam da se pridružite našoj vip grupi na discordu. 

Nastavljamo dalje, dosta sličnosti imamo izmedju Avalanche-ovih konsezusnih protokola. Kako god svaki od njih je poseban za sebe i nema istih, svaki blockchain je zaseban. Ovaj dualni sistem je glavni razlog što se unapredila mreža, tačnije skalabilnost i brzina transakcija.

 

Avalanche

Avalanche-ovom konsezusnom protokolu nije potreban nikakav lider da bi dostigao konseznus kao sto je Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) ili Delegared Proof of Stake (DPoS). Ovaj faktor povećava decentralizaciju Avalanche mreže bez žrtvovanja skalabilnosti. U kontrastu PoW, PoS i DPoS rade tako što će na kraju jedan akter odraditi transakcije, a drugi će samo potvrditi.

Avalanche koristi sve podmreže za proces i validaciju transakcija, implementiranjem directed acyclic graph (DAG), optimizovani konsezusni protokol. DAG omogućava mreži procese transakcija paralelno. Validatori nasumično anketiraju druge validatore kako bi utvrdili da li je transakcija važeća. Nakon odredjenog broja ponavljanja nasumičnog poduzrokovanja, statistički je dokazano da bi gotovo bilo nemoguće da je transakcija lažna. 

Sve transakcije će biti odmah završene bez bilo kakvog dodatnog potvrdjivanja. Ovo znači da nema blockova kao u tradicionalnom blockchainu, ali umesto toga transakcije ostaju poznate kao “temena” (vertices). Pokretanjem validatora podmreže i validatora transakcije je veoma lako s’obzirom da nisu previše zahtevne, što pomaže za bolje performanse i decentralizaciju. 

 

Snowman

Snowman konsezusni protokol napravljen je na Avalanche-ovom konsezusnom protokolu, ali transakcije orderuje linearno. Ovo ima beneficije kada se koriste smart contracti. Za razliku od Avalanche konseznusnog protokola, Snowman pravi svoje blokove.

 

AVAX Token 

AVAX je Avalanche-ov izvorni token sa supply-om od 720 miliona. Sva naknada ili fees koji je plaćen na mreži je spaljen sa deflacionim mehanizmom. Token ima tri glavna slučaja za korišćenje:

  1. Možemo stakovati AVAX i postati validator ili delegirati iza validatora. Validatori nam mogu vratiti i do 11 % godisnje Annual Percentage Yield (APY), takodje i dobiti proizvoljni procenat od feea kao nagradu od delegatora koji vraćaju. 
  2. AVAX se takodje koristi kao glavna jedinica u svim podmrežama i to nam pomaže oko interoperabilnosti.
  3. Naknade za transakcije i pretplate na podmreže se plaćaju takodje u AVAX-u.

 

Kako stakujete AVAX?

AVAX hodleri mogu dobiti nagrade tako što stakuju tokene na mreži. Nagrade se dobijaju tako što postanete validator ili stakovanjem tokena preko validatora. Da biste postali validator morate imati stakovanih 2000 AVAX.

Hardverske specifikacije koje su vam potrebne su veoma niske, tako da standardni laptopovi i desktop računari mogu biti dovoljni da započnete ulogu validatora. Takodje stakovanje iza validatora dobijate isto nagrade, kada taj odredjeni validator potvrdjuje transakcije. 

 

Prilagodljivi Alavanche blockchain

Na baznom nivou Avalanche nudi iste funkcionalnosti kao i Ethereum. Devolperi mogu da kreiraju tokene i NFTs, smart contracte i DApps. Korisnik moze da stejkuje, vrši validaciju transakcija i da koristi DApps. Benefiti Avalanchea prema njima dolazi do poboljšanja koja su ostvarena radeći pomenute radnje u odnosu na druge. Ono što je zanimljivo kao “extra dodatak” Avalanche dozvoljava da se pravi interoperabilni prilagodljivi blockchain.

Prilagodljivi blockchain koristi jako visoku skalabilnu platformu, koja je prilagodjena korišćenju velikih preduzeća. Još je pogodnija za prilagodjene blockchain-ove za komunikaciju sa drugim ekosistemima i povećanju njihove sigurnosti. Avalanche ima svoju Avalanche Virtual Machine (AVM) koja je takodje kompatibilna sa EVM. Devolperi koji su koristili Ethereumov EVM mogu veoma lako koristiti i AVM zato što je isti jezik, čak i mogu nastaviti svoje projekte sa EVM na AVM.

Svaki blockchain može imati svoj izvorni token i transakcioni fees može biti plaćen sa njim. Održavači podmreže takodje moraju biti validovani od strane primarne podmreže da bi uopšte mogli da validuju proizvoljnu podmrežu. 

 

Kako je to Avalanche drugačiji od ostalih skalabilnih blockchain-ova?

Problemi i rešenja o kojima pričamo nisu specifična samo za Avalanche. Ustvari Avalanche se takmiči sa drugim skalabilnim, interoperablnim platformama kao što su: Polkadot, Polygon i Solana. E sad koja je razlika izmedju Avalanche-a i gore pomenutih konkurenata? 

 

Konsezusni protokol

Ubedljivo najznačajnija razlika jeste mehanizam konsezusa Avalanche-ov optimizovani DAG. Ali svakako Avalanche nije jedini blockcain sa “novim” mehanizmom konsezusa. Solana ima Proof of History koji navodno može da ima 50,000 TPS (transaction-per-second) dok Avalanche može da ima 6500 TPS. Svakako validnost ovih informacija se ne zna, takodje skoro se desio crash Solane zato što je baš i bilo previše transakcija, morali su da restartuju ceo blockchain? 

 

Brzina transakcija i finalizacija

Još jedna uočljiva razlika jeste “finalno” vreme Avalanche-a, koja iznosi jednu sekundu. Šta to znači? TPS je samo jedan pokazitelj brzine. Takođe moramo uzeti u obzir vreme koje je potrebno za garantovanje finalizacije transakcije I da se ne može promeniti ili poništiti. Mi možemo raditi 100,000 transakcija u sekundi, ali ako nam kasni finalizacija mreža će I dalje biti spora za korisnike.

 

Decentralizacija

Jedna od najvećih prednosti Avalanche-a jeste posvećenost decentralizaciji. U poređenju sa veličinom I godinama, ima veliki broj validatora zbog svojih relativno minimalnih zahteva. Ali sada je veoma teže postati validator, zato što je dosta skočila cena AVAX tokena.

 

Interoperabilni blockchain

Avalanche-ov interoperabilni blockchain je takođe neograničeni broj. Ovo je u direktnoj konkurenciji sa Polkadotom, jedan od najpoznatijih projekata nudi prilagođene I interoperabilne blokove. Polkadot ima ograničeni proctor koji je na aukciji u Parachain Slots-u, dok Avalanche radi po principu jednostavne pretplate.

 

Zaključak

Sa decentralizovanim finansijama (DeFi) platforme gledaju Ethereum alternative, blockchainove kao što je Avalanche jesu atraktivni zbog svog EVM kompatibilnosti I niskih provizija (troškova). DeFi platforme već imaju dugačku listu alternativnih platforma kada se priča o skalabilnosti I brzini. Avalanche je stekao veliku popularnost nakon što se pojavio, ali kako god imaće I kako da se bori protiv svojih konkurenata kao što su Polkadot I Solana.


PRETPLATI SE